Breaking News

1/breakingnews/recent

News 24 सह्याद्री च्या बातमीची मनपा प्रशासनाने घेतली दखल

No commentsNews24सह्याद्री-

News24सह्याद्रीने आपला नगरसेवक आपल्या संपर्कात आहे का ह्या  कार्यक्रमातुन नगर शहराचा आढावा घेतला होता . ह्या कार्यक्रमाची मनपा प्रशासणांनी दखल घेतली आहे .

No comments

Post a Comment

Contact Me

Name

Email *

Message *